Geschiedenis landgoed Frieswijk
De geschiedenis gaat terug tot in de 14e eeuw. Landgoed Frieswijk was oorspronkelijk een leengoed van de bisschop van Utrecht, later van de provincie Overijssel waarna het in particuliere handen kwam. Door vererving kreeg de familie van Middachten het landgoed in bezit. Negen generaties van Middachten waren 350 jaar eigenaar. De laatste vrouwelijke van Middachten trouwde met Vos de Wael. Haar zoon bracht het in 1950 onder in ‘Stichting landgoed Frieswijk’ die ook nu nog het landgoed beheert.

Bedevaartsoord met Maria van Frieswijk
Volgens een oude legende was er in de Middeleeuwen een bedevaartsoord bij een 'Heilige Boom met een Maria beeld'. Als herkomstplaats wordt wel genoemd een heilige eik bij Jonker Vriessen op de grens van Wijhe en Raalte maar ook landgoed Frieswijk bij Schalkhaar. Op boerderij de Tempelman (van oudsher een schuilkerk) vlakbij landgoed Frieswijk trof in 1922 een plaatselijke huisarts een Mariabeeldje van hout aan en bracht het naar de St. Nicolaaskerk in Schalkhaar. Het eikenhouten beeldje van circa 1500 is gerestaureerd waarbij de oorspronkelijke kleuren van de rode mantel en witte bef zijn verwijderd. Sinds 1953 staat Maria van Frieswijk achter in de kerk.
In 2008 was er een processie naar landgoed Frieswijk ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk. Met paard en wagen is het beeldje naar Frieswijk gebracht en vond voor het koetshuis een viering plaats.

Cisterciënzer monniken op landgoed Frieswijk
Van 1883 – 1890 woonden en werkten de Cisterciënzer monniken op landgoed Frieswijk van hieruit stichtten zij klooster Sion in Diepenveen. Eind 2015 verhuisden zij naar Schiermonnikoog.
In juni 2016 was in de tuin van het koetshuis amateurkunst te zien. Ter nagedachtenis aan de start van de monniken op het landgoed was een van de kunstwerken een beeldengroep van 7 monniken (gemaakt door Coralien van Hattem).

Koetshuis het 'Oud Bouwhuis'
Op een gevelsteen staat 1841 als bouwjaar van het koetshuis. De naam Bouwhuis duidt erop dat het koetshuis ook als boerderij werd gebruikt. In 1906 is een nieuwe boerderij gebouwd met de naam ‘Nieuw Bouwhuis’ waar de toenmalige boer naar toe verhuisde. Het koetshuis wordt sindsdien ‘Oud Bouwhuis’ genoemd en - voor korte tijd - weer als koetshuis gebruikt. Daarna is het weer als boerderij gebruikt en is er een loonwerkersbedrijf in gevestigd geweest. In 2002 hebben de huidige bewoners het in verval geraakte koetshuis gerestaureerd. Zij wonen en werken er. Hun twee bedrijven Coraal en Naeff Consult zijn er gevestigd. Het is een gemeentelijk monument.